Sollentuna kommun Sollentuna kommun

Naturkartan guide

Välkommen ut i Sollentunas natur. Välj mellan fyra naturreservat eller något av alla mindre närnaturområden. Naturområdena har lite olika karaktär vilket ger möjligheter till varierade upplevelser.

Utforska guidekartan

Sollentuna kommun

Karta

Var du kan sova

Var man kan äta

Kontaktuppgifter

Rikard Dahlen

Sollentuna Kommun