Naturreservat

Västra Kulltorp

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Västra Kulltorp bjuder på en mosaik av varierade naturtyper, inklusive ädellövskog med rik lundflora, triviallövskog, äldre barrskog och naturbetesmark. Här kan du under våren njuta av vitsippor, blåsippor och tibast, medan senare på säsongen vackra och sällsynta svampar som kandelabersvamp och korallticka pryder landskapet. Asp är det dominerande trädslaget, men området har även en stor variation av andra lövträd och gran. Kalkrik morän i jorden ger en intressant flora med arter som blåsippa, svavelriska och rödgul trumpetsvamp. Betesmarkerna hyser typiska hagmarksarter som jungfrulin, svinrot och stagg.

Västra Kulltorp har noterats för cirka 20 rödlistade arter och över 30 signalarter, vilket vittnar om dess höga naturvärden. Reservatet ligger nära andra skyddade områden, vilket främjar bevarandet och spridningen av dessa arter. Området har en rik kulturhistoria, med omnämnanden av gården Västra Kulltorp från 1573 och spår av äldre bebyggelse som en husgrund från en ryggåsstuga från 1700- eller 1800-talet. Vid Kulltorpsstugan finns rester av en gammal smedja, en rök och en jordkällare, vilket bidrar till områdets historiska charm. Besökare kan njuta av den natursköna utsikten över sjön Näsnaren och aktiviteter som ridning, fågelskådning och svampplockning.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 2017

Areal: 89 hektar

Karaktär: Ädellövskog, barrskog, betesmark, sjö

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, sjödelen ingår dessutom i ett Natura 2000-område.

Parkering

Kommunikationer

Det går även att ta sig till reservatet med buss 483. Reservatet ligger mitt emellan hållplats Djupvik och Stensjön.

Hitta hit

Naturreservatet Västra Kulltorp ligger i Djupvik söder om sjön Näsnaren och nås med bil via väg 538.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanland webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • Anordna lägerverksamhet
  • Anordna tävlingar

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen