Naturreservat

Stensunds naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Områdets höga naturvärden är främst knutna till den kalkrika marken som gynnar en värdefull flora. Större delen av naturreservatet utgörs av skogsmark men i de södra delarna finns öppna strandängar och havsvikar. På Borsö-sidan finns även en mindre betesmark. Sörmlandsleden passerar genom naturreservatet och området används i stor utsträckning för friluftsliv med stigar, motionsspår, vindskydd, eldstäder och utsiktsplatser.

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Föreskrifter

Föreskrifter finns, se Länsstyrelsen Södermanlands sida

Kontakt

E-postadress

Trosa kommuns turistcenter

info@trosa.com

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen