Naturreservat

Stenstorps hagkärr, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet består av en löv- och barrsumpskog. Sumpskogar kanske inte låter så spännande, men den som tar sig in i området kommer att finna en både artrik och intressant flora. Här kan du hitta fem olika arter av orkidéer.

Här finns också flera ovanliga arter bland mossor och lavar som kanske inte alltid är så lätta att känna igen. Dunmossa som anses vara en av våra vackraste mossor finns här och är relativt lätt att känna igen. På hösten finns här och i omgivningarna gott om matsvamp av olika sorter.

Bra att veta

Sörmlandsledens etapp 30 går passerar genom reservatet. I övrigt finns inga andra stigar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår:2003

Areal:34,4 hektar

Karaktär:barr- och lövsumpskog

Kommun:Katrineholm

Förvaltare:Länsstyrelsen

Skyddsområde:Naturreservat, Natura 2000

Parkering

Hitta hit

Reservatet ligger söder om sjön Näsnaren, cirka 10 km väster om Björkvik. Läs mer påLänsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller repro­duktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • medföra okopplad hund annat än vid jakt
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen