Naturreservat

Örstigsnäs

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Örstigsnäs, naturreservat

I naturreservatet ingår en stor del av havsviken Strandstuviken samt den mindre havsviken Salstenskroken. Vikarna är mycket grunda och bottnarna har stora sammanhängande bestånd av kärlväxter som skapar höga naturvärden. Landmiljöerna i direkt anslutning till de marina områdena ingår även i naturreservatet.

Platser kommer anvisas för husvagn och husbil medan tältning är fritt i hela naturreservatet.

Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara ett varierat område med många olika naturtyper och dess höga biologiska mångfald. Syftet är även att bevara områdets marina miljö med sin relativt opåverkade karaktär och sin höga variationsrikedom av undervattensväxter.

För att bibehålla ett fungerande marint ekosystem ska Örstigsnäs ses som en del i ett nätverk av skyddade områden. Längs Södermanlands kust finns flera naturreservat med utpekade marina värden som tillsammans bidrar till en bättre havsmiljö.

Adress

    Skansuddsvägen

    61192 Nyköping

    Sverige

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära toalett Nära toalett

Kontakt

Adress

Om du vill felanmäla något? Gör gärna din anmälan i vår app "Felanmälan Nyköpings kommun" som du hittar i din appbutik eller via vår hemsida https://nykoping.se/felanmalan

E-postadress

Nyköpings turistbyrå

+46 155 24 80 80

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner