Friluftsområde

Krämbol

Friluftsområde

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ett biotopskyddsområde som inrättades av kommunen under 2015. Området består av äldre främst ädellövskog av naturskogskvalitet. Naturmiljöerna kan sammanfattas som naturskog. Det innebär att skogen är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt.

Hotade och hänsynskrävande (rödlistade) arter och arter som signalerar värdefulla miljöer (signalarter) förekommer i hela området, vilket bekräftar att området har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde

Hitta hit

Området är beläget i västra delen av Katrineholm.

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen