Naturreservat

Kålsö

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Mellan en fuktig, betad sänka och Kålsöfjärden i väster höjer sig en lummig lövskog med ek, lind, ask och lönn. De gamla, ihåliga träden lockar till sig insekter och hackspettar. I lundarna växer en frodig och örtrik flora med exempelvis lungört, tandrot, underviol, vippärt och vätteros. Att skogen till stor del betas skapar ett ljust landskap med fin utsikt över fjärden. Under våren är fågelsången stark.

Kålsö är ett härligt strövområde med badmöjligheter. Det finns ingen vandringsled eller markerad stig, däremot många lättvandrade områden i lundar och på strandängar. För att nå alla delar av hagmarkerna kan det vara bra att ha gummistövlar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturvärde Naturvärde
 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skydat sedan: 1992

Storlek: 205 hektar vara land 156 hektar.

Karaktär: skärgård, ängs- och betesmark, ädellövskog

Kommun: Södertälje

Markägare: staten, AB Telgebostäder, privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Kålsö SE0110080

Hitta hit

Med kollektivtrafik: Buss 784 från Södertälje centrum till hållplatsen Idala, därefter 5 km promenad söderut till Slessberget. Aktuell information om kollektivtrafik finner du på sl.se.

Med bil: Kör till Mörkö, tag av söderut vid Idala (skyltat "Naturreservat") mot Eriksö.

Föreskrifter

För att skydda Kålsö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats
 6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
 7. bedriva orienteringstävling eller liknande
 8. rida
 9. framföra motordrivet fordon
 10. fiska i Boviken under tiden 1 april - 31 juli
 11. elda.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen