Naturreservat

Himlingeåsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Himlingeåsens naturreservat är knappt 22 hektar stort och utgörs av ett cirka två kilometer långt åsparti som sträcker sig genom det omväxlande jordbrukslandskapet i centrala delen av Floda församling.

Åsens yta upptas till största delen av hagar och öppna betesmarker, där stensättningar och gravfält tyder på en gammal kulturbygd. Från åsen har du även bra utsikt över en av Sörmlands bästa fågelsjöar - Kyrksjön.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 1973 i sin nuvarande form, ursprungligen skyddat som naturminne 1962

Areal: 21,4 hektar

Karaktär: Åsrygg med artrik naturbetesmark

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 till övervägande del.

Parkering

En iordningställd parkeringsplats finns i reservatets södra del. Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Hitta hit

Reservatet når du lättast från vägen mellan Sköldinge och Floda via avtagsvägen mot Himlinge. En iordningställd parkeringsplats finns i reservatets södra del.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada fast naturföremål eller ytbildning
  • Tälta eller ställa upp husvagn
  • Framföra moped eller motordrivet fordon på andra än därför avsedda vägar och parkeringsplatser
  • Avsiktligt störa djurlivet

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Katrineholms Naturkarta

Katrineholms Naturkarta

Öppna detta i appen