Grillplats/Eldplats

Lånestahedens naturreservat, grillplats

Grillplats/Eldplats

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Precis utanför Lånestahedens naturreservat unika marker finns denna mysiga grillplats.

Aktiviteter och faciliteter

  • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats

Fakta

Skyddsår: 2015

Areal: 29,6 hektar

Karaktär: Skogsmark, naturbetesmark

Kommun: Trosa

Förvaltare: Trosa kommun

Skyddsområde: Naturreservat, natura 2000

Hitta hit

Ta grässtigen som går upp från korsningen där Skolvägen möter Gnestavägen och Nygårdsplatån.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Att plocka bär, matsvamp och ej fridlysta blommor för eget bruk är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • göra upp öppen eld på annat sätt än på särskilt iordningställd plats.
  • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • medföra okopplad hund inom betesmark.

Det är förbjudet att utan tillstånd från Trosa kommun:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Kontakt

E-postadress

Trosa kommuns turistcenter

info@trosa.com

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen