Vuurplaats

Lånestahedens naturreservat, grillplats

Vuurplaats

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Just outside Lånestahedens nature reserve you can finns unique grounds and a cozy grill and barbeacue area.

Activiteiten en faciliteiten

  • Vuurplaats Vuurplaats

Feiten

Skyddsår: 2015

Areal: 29,6 hektar

Karaktär: Skogsmark, naturbetesmark

Kommun: Trosa

Förvaltare: Trosa kommun

Skyddsområde: Naturreservat, natura 2000

Routebeschrijving

Ta grässtigen som går upp från korsningen där Skolvägen möter Gnestavägen och Nygårdsplatån.

Regelingen

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Att plocka bär, matsvamp och ej fridlysta blommor för eget bruk är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • göra upp öppen eld på annat sätt än på särskilt iordningställd plats.
  • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • medföra okopplad hund inom betesmark.

Det är förbjudet att utan tillstånd från Trosa kommun:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Contact

E-mailadres

Trosa kommuns turistcenter

info@trosa.com

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app