Naturreservat

Eriksö

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Beskrivning

Gammalt odlingslandskap nära kusten där smala åkrar sträcker ut sig mellan bergen. I beteshagarna växer gamla grova ekar, många mer eller mindre döda och därför uppskattade av insekter och hackspettar. Längs bägge sidor av ön finns vackra, betade strandängar och sköna badklippor. Slingrande grusvägar och ett myller av skogsstigar gör det lätt att upptäcka Eriksö till fots eller på cykel. Fina svamp- och bärmarker.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddat sedan: 1998

Storlek: 578 hektar varav land 293 hektar

Naturtyp: skärgård, ädellövskog och odlingslandskap

Kommun: Södertälje

Ägare: Naturvårdsverket och privata markägare.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Med kollektivtrafik: Buss 784 från Södertälje centrum till hållplatsen Idala, därefter 7 km promenad söderut till reservatet. För aktuell information om kollektivtrafik se: sl.se

Med bil: Kör till Mörkö, tag av söderut vid Idala (skyltat "Naturreservat") mot Eriksö.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet Eriksö finns regler som du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd eller fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
  5. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
  7. fiska i Boviken under tiden 1 april - 31 juli.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen