Naturreservat

Eknäset

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Eknäsets naturreservat i Södermanland är ett unikt blandskogsområde med varierad terräng, inklusive bergbranter, höjder och sumpskogssvackor. Reservatet är hem för många ovanliga och rödlistade arter av svampar, lavar, mossor och blommor, där vissa arter endast finns här i länet. Exempel på sällsynta arter inkluderar buskvicker, storgröe, strävlosta, aspfjädermossa, aspgelélav, luddticka, kandelabersvamp och rosettticka.

Reservatet har en rik fågelfauna med arter som spillkråka, bivråk, järpe och nötkråka. Det finns spår av historisk användning av området som kulturmark, med rester av kolmilor som vittnar om tidigare skogsbruk och kolproduktion. Den basiska berggrunden och den höga luftfuktigheten bidrar till den höga artrikedomen i området.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2012

Areal: 93 hektar

Karaktär: blandskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Eknäset är beläget ca 3 km öster om Strångsjö samhälle, på näset mellan Hönstorpasjön och Storsjön.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@katrineholm.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Katrineholms Naturkarta

Katrineholms Naturkarta

Öppna detta i appen