Naturreservat

Rinnebäcksravinen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

När den senaste inlandsisen smälte grävde smältvattnet fram Rinnebäcksravinens slingrande form. Historiskt har ravinen använts som fägata för att föra betesdjur till och från betesmarkerna och idag används området för rekreation och naturupplevelser, även om besökaren fortfarande får dela platsen med betesdjuren. Väl nere i dalgången är det lätt att föras tillbaka till forna tider och njuta av vattnets porlande och blommorna i backen.

Terrängen är brant och svårtillgänglig, men den intilliggande cykelbanan på den södra sidan samt en klippt gräsremsa på den norra sidan gör det möjligt för de flesta att få uppleva områdets charm. För den som tar sig ner i själva dalgången rekommenderas ordentliga skor – efter regn är stövlar eller rejäla kängor att rekommendera.

> Mer information samt föreskrifter (Länsstyrelsen Skåne)

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Rinnebäcksravinen utgör en rest från forna tiders betesdrift. Dalgången användes länge som fägata för att föra betesdjuren till och från betesmarkerna och betet har satt sin prägel på floran. Än idag betas området, vilket upprätthåller artsammansättningen med växter som mandelblomma, jordtistel och busktörne. Även buskarna och träden är typiska för äldre tiders hagmarker med spridda individer av bland annat vildapel, sötkörsbär, hagtorn och ek – vegetation som i sin tur gynnar fåglar som törnsångare och hämpling. Delar av området domineras av en näringsgynnad flora med bland annat knylhavre, hundäxing, hönsarv och vitklöver.

Området är även geologiskt intressant. Nere i ravinen blottar sig lerig nordostmorän som hålls synlig genom naturlig erosion – det här är ett av få områden sydvästra Skåne med naturliga skärningar av denna typ.

Kommunikationer

De närmaste busshållplatserna är Ministervägen och Excellensen. På Skånetrafikens hemsida eller app kan du söka efter lämplig resväg.

Hitta hit

De närmaste busshållplatserna är Ministervägen och Excellensen. På Skånetrafikens hemsida eller app kan du söka efter lämplig resväg.

Kontakt

Adress

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-postadress

Medborgarcenter Lunds kommun

+46 46 359 50 00

lunds.kommun@lund.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen