Naturreservat

Höjeådalen, naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Höjeådalen, ett stycke natur precis i södra utkanten av Lund. Här rinner Höje å fram i en dalgång med både öppen mark och skog. Området erbjuder fina promenadstråk och möten med allt ifrån fåglar och fladdermöss till grodor och trollsländor. Det är lätt att ta sig hit till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Området ger lundaborna en möjlighet att få en stadsnära naturupplevelse. Höjeådalen är ett populärt rekreationsområde. Här finns promenadstråk, fågeltorn, bryggor och rastplatser.

Naturen är mycket varierad i Höjeådalen. Naturreservatet bildar ett sammanhängande område mellan Värpinge och Höjebromölla. Här finns allt ifrån betesmark och åker till sumpskogar och lövskogar.

Vattnet bidrar till ett rikt fågelliv. Över 200 fågelarter finns rapporterade från dalgången, både vanliga arter och sällsynta. Stare och hussvala är några exempel. På vintern kan du även se domherre och sidensvans. Kungsfiskare syns ofta när den letar efter föda och dyker efter småfisk längs ån. Här finns också trollsländor och groddjur.

I de fuktiga delarna utmed ån finns goda chanser att få se någon av reservatets fladdermusarter. Du kan se Vattenfladdermus dagtid, men annars är det främst på kvällen och natten som de flyger runt i jakt på mygg och andra insekter. Med lite tur kan du även se spår av utter.

> Kort info om allemansrätten (Lunds kommun)

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Höje ås sträckning mellan S:t Hans och Värpinge är värdefull inte bara för lundabornas rekreation, utan även för flertalet fågelarter, året runt. Detta har gjort området välbesökt av fågelskådare. Här kan du med ganska stor säkerhet få se bland annat forsärla, gråhakedopping och många slags änder. Höje å är också viktig för havsöringen som vandrar upp i ån för att leka. Ån och dammarna utgör även habitat för bland annat flera grodarter, trollsländor och fiskar.

Från fågeltornet får du en bra utsikt över dammarna. Nedanför tornet finns även rastplatser med bänkar och bord. Det finns även flera grillplatser i området – se kartan för mer information.

Hitta hit

Till Höjeådalen tar du dig enkelt med cykel om du utgår från Lund. Om du vill ta bussen kan du åka till antingen Värpinge eller S:t Lars och om du vill promenera längs ån kan du enkelt ta dig dit och tillbaka från olika hållplatser. På Skånetrafikens hemsida eller app kan du söka efter en lämplig resväg.

Kontakt

Adress

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-postadress

Medborgarcenter Lunds kommun

+46 46 359 50 00

lunds.kommun@lund.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen