Walk for future andakt

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 2 augusti 2023 kl 19:00.

Andakt i Älvdalens kyrka

Kontakt

E-postadress

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen