Lofsdalens sanna namn

Bilder

  • St Olov i Katolska kyrkan, Trondheim
    St Olov i Katolska kyrkan, Trondheim

Artikel i DN idag 30 oktober 2019 om Helige Olov, pilgrimsvandring på Romboleden och inte minst var i från Lofsdalen fått sitt namn.

Kontakt

E-postadress

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen