Badplats

Viggebysandsbadet

Badplats

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Det populära Viggebysandsbadet ligger i Viggeby naturreservat vid Järnlunden. Vid badet finns parkering, sandstrand, stora gräsytor, brygga, badflotte, grillplatser, omklädningsrum, badramp och torrtoalett. Söder om badet finns kommunens bästa badklippor.

Ved för att elda vid grillplatserna finns vanligtvis på plats, men vill du vara helt säker på att kunna elda rekommenderas att du tar med dig egen ved eller grillkol.

Omklädningsrum, badramp och toalett är tillgänglighetsanpassade. Det betyder att de är möjliga att besöka med exempelvis rullstol eller barnvagn.

Skötselansvariga är Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun.

Res hit med kollektivtrafik

Relaterade evenemang

Aktiviteter och faciliteter

  • Badplats Badplats
  • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats
  • Parkeringsplats Parkeringsplats
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Naturbad Naturbad

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära toalett Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Hitta hit

Via motorfordon: Från riksväg 23/34 mellan Linköping och Rimforsa, ca 2 km norr om Brokind, sväng mot Viggeby naturreservat vid skyltad avfart. Följ skyltning förbi Brokinds gård till reservatet, drygt 2 km. Fortsätt förbi avfart till småbåtshamnen och parkera vid Östra p-platsen eller Viggebysand som är reservatets huvudentré och stora parkering, där allmänna vägen tar slut.

Via kollektivtrafik, cykel eller gång kan du utgå från Brokinds vägkors, invid riksväg 23/34 (busshållplats Brokinds vägkors alternativt Brokinds gård). Följ lilla vägen mot Kinda kanal/Brokinds gård, passera slussen, slottet och gårdens byggnader. Fortsätt sedan längs infartsvägen till reservatet enligt ovan. Det är ca 2 km från Brokinds vägkors till Viggebysand.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om något på Naturkartan Linköping.

E-postadress

Naturgruppen

+46 13 20 60 00

mosdriftsupport@linkoping.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Linköpings Naturkarta

Linköpings Naturkarta

Öppna detta i appen