Vandring

Torrö runt 11-15 km, Östgötaleden

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 11.0 km

Åtgärder

Beskrivning

Längst i söder av Östergötlands skärgård ligger Torrö naturreservat. Här kan du uppleva skärgårdsnaturen med pinad tallskog, karga hällar, vackra blommor och ett rikt fågelliv. På många ställen går leden nära havet på flata hällar och det finns goda chanser för bad.

Ledslingorna på själva Torrö är totalt cirka 6,5 kilometer och består av flera kortare sträckor som går att kombinera på olika sätt. Med sträckan från parkeringen blir vandringen 11-15 km.

Strax efter parkering vid Åsvikelandet naturreservat tar du in på stigen till höger mot Västra Stäket. När du efter 3,5 km. åter igen är ute på vägen mot Torrö, tar du höger mot ön och är efter 1,4 km. vid bron. Här och var har havet skymtat fram, men när du kommer över till Torrö öppnar sig horisonten. Vid brofästet finns en grillplats och här kan du välja att gå ledslingan in till vänster, eller fortsätta vägen fram till Torrö by där samma slinga tar till vänster in i skogen.

Torrtoalett och soptunna finns på udden vid Skeppskroken norr om Torrö by. Torrtoalett finns även vid raststugan ute på öns östra spets.

På Torrö finns en gammal renoverad lotsstuga som kan hyras genom markägarna för övernattning enstaka nätter. Vid kyrkogårdsudden i anslutning till lotsstugan har man en god utsikt över öppet hav och omgivande skärgård. Här kan fågelsträck skådas under vår och höst.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring

Fakta

Storlek: 1086 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Underlag

Skogsstig, Stig över klippor, Grusad gång eller cykelväg

Parkering

Torrö går inte att nå med bil utan man får gå från fastlandssidan.

Hitta hit

Torrö går inte att nå med bil utan man får gå från fastlandssidan.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Torrö naturreservat:

 • Du får inte skada fast naturföremål genom att borra, spränga, rista eller måla.
 • Du får inte spela musik på ett ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du måste ha din hund kopplad.
 • Du får bara göra upp eld på anvisad eldplats.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte skada vegetation eller gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar.
 • Du får förankra din båt max två dagar i följd på samma strand.
 • Du får tälta max två dygn i följd på samma plats.
 • Du får inte ställa upp eller parkera husvagn.
 • Du får inte framföra vattenskoter, vattenskidor eller annan båtdragen utrustning utanför den för vattenskoter tillåtna zonen i och kring farleden.
 • Observera att det finns två fågelskyddsområden i norra delen av reservatet, se karta nedan. Där är det tillträdesförbud under tiden 1 april till 10 juli.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Torrö naturreservat från 2008.

Kontakt

E-postadress

fredrik.tornborg@valdemarsvik.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen