Naturreservat

Styra kalkkärr naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Styra kalkkärr ligger i slättlandskapet i Östergötlands västra del. Under sommaren blommar täta bestånd av bland annat orkidéerna kärrknipprot och ängsnycklar men det ovanliga halvgräset axag. Här lever även sällsynta invånare som kärrpuppsnäcka, kalkkärrgrynsnäcka och ett litet bestånd av den blott par millimeter stora smalgrynsnäckan. De är alla beroende av kalkrika och fuktiga miljöer.

Omgivande mark består av uppodlad, högproduktiv åkermark. Flera liknande kalkkärr ligger i denna jordbruksbygd på relativt kort avstånd från varandra, varav två kärr ingår i reservatet. Det här är ett trevligt kalkkärr som blev naturreservat 2012. Området är stängslat för bete men det finns grindar in. Reservatet innefattar även en helt nyrestaurerad yta som tidigare varit åker men som år 2013 schaktats av för att återskapa kalkkärr.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Storlek: 3,9 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Motala

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Fia Sundin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner