Naturreservat

Stämma naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stämma naturreservat med sina höga naturvärden ingår även i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefull natur. Den hävdgynnade floran är artrik. Blåsuga, darrgräs, jungfrulin, låsbräken, ormrot, skallror, prästkrage, stagg, sommarfibbla, ängsvädd, nattviol, solvända och svinrot är vanliga i betesmarken. I övrigt förekommer bland annat gullviva, kattfot, brudborste, jungfru Marie nycklar, hirsstarr och smörboll. Hagarna är relativt öppna, men björkar står spridda i nästan hela området. Exempel på andra trädslag är ask, asp, ek, vildapel, körsbär, lönn, tall, rönn, sälg och oxel. Bland buskar är enar vanligast, men det förekommer även hassel, nyponrosor och hagtorn.

Varje årstid har sin tjusning men besök gärna Stämma i maj månad. Då blommar Evert Taubes blomsterkvartett (gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol) och då har du goda chanser att höra göken ropa in våren.

För mer information, besök länsstyrelsens hemsida.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

En parkering finns med plats för fyra bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt. Det finns inga markerade leder men landskapet är öppet och lätt att vandra i och det finns självstängande grindar så att det är lätt att komma in i hagmarkerna.

Sommartid betas området av nötdjur. Under denna tid rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Parkering

Parkeringsplats för ca 4 bilar finns.

Hitta hit

Från Västra Harg följ skyltning mot Strålsnäs. Efter ca 3-4 km når du Stämma. Sväng vänster in på en liten väg som går längs hagen. Här finns en parkeringsplats för ca 4 bilar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adress

Tel: 010-234 50 00

E-postadress

Mjölby kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner