Naturreservat

Stafsäters lövskogar

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stafsäters naturreservat ligger mitt i eklandskapet söder om Linköping. Reservatet består av sex delområden kring Stavsätters herrgård. Här finns inbjudande trädklädda hagmarker med imponerande ekar, men området rymmer även öppnare betesmarker och lundar med ädellöv.

Reservatets entré ligger norr om Stavsätters gård. Här finns en stor besöksparkering med picknickbord och informationsskyltar om reservatet. Härifrån går den markerade reservatsleden Engelska stigen. Leden är ungefär en kilometer lång.

Sommartid betas markerna. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000 Yta: 59 hektar Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kör Brokindsleden söderut mot Sturefors. Sväng höger vid fyrvägskorset efter rondellen vid Sturefors och fortsätt på länsväg 699 mot Stavsätter och Västerby. Efter fem kilometer är du framme vid naturreservatets entré.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

E-postadress

Naturgruppen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner