Naturreservat

Staffanstorp naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Staffanstorps naturreservat visar vältrampade stigar vägen genom örtrik granskog, fårbetade torrbackar, förbi kärr och spännande sjöar. Dödislandskapet i reservatet bildades under den senaste istiden. Den kuperade terrängen och den kalkrika moränen skapar förutsättningar för områdets olika vegetationstyper. Liksom det närbelägna reservatet Sjöbo-Knäppan går Staffanstorps dokumenterade historia tillbaka till medeltid. Stora delar av reservatet nyttjades till bete och slåtter. Dagens gamla husgrunder, stengärdesgårdar och odlingsrösen hjälper oss att förstå hur detta ålderdomliga landskap såg ut.

Vid besöksladan i Staffanstorp naturreservat finns det en tillgänglighetsanpassad toalett och grillplats. Naturreservatet förvaltas av Motala kommun.

Res hit med kollektivtrafik

Relaterade evenemang

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Naturreservat Naturreservat
  • Redaktörens val Redaktörens val

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära toalett Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Hitta hit

Området är lätt tillgängligt och nås både med bil och cykel. Hållplatser för lokal och regional busstrafik finns på en kilometers avstånd från reservatet. Till området leder två skyltade tillfarter. Den officiella tillfarten till reservatet är norrifrån, från Djurgårdsvägen. Parkering finns vid gården Staffanstorp. Reservatet ligger även på promenadavstånd från Motala tätort.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen