Naturreservat

Lustigkulle naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Området ligger norr om Karlsby samhälle invid vägen mot Godegård. Området omfattar en stor skogbevuxen kulle som höjer sig ca 30 m över de omgivande flacka landskapet. Lustigkulle naturreservat är bevuxet med upp till 300-åriga tallar. I de gamla tallarnas glänsande bark finns gott om insektshål från skalbaggar, som efter att ha kläckts och utvecklats inne i veden, ätit sig ut ur den grova barken. Hackspettarnas ivriga letande efter insekterna lämnar spår efter sig i form av hackhål i stående och liggande trädstammar.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Storlek: 12 hektar

Skyddsår: 1998

Kommun: Motala

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Vägbeskrivning: Man kan nå reservatet från väg 34 Borensberg - Motala. Från denna tar man av norrut mot Karlsby som man passerar. Reservatet ligger i direkt anslutning till vägen ca 1 km norr om Karlsby. Närmaste busshållplats ligger vid väg 34.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid reservatets entré.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Fia Sundin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner