Naturreservat

Karshult naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid Borens norra strand nära Motala ligger Karshult naturreservat. En tät och vacker ädellövskog täcker större delen av reservatet med ask, klibbal och ek som de vanligaste trädslagen. Området präglas av djur och växter som trivs i kalkrika och fuktiga miljöer. Som besökare kan man njuta av vackra naturstigar i omfamnande och lummig grönska, eller bege sig ner till vattnet där det finns en anlagd grillplats med bänkar. Fågelsången är alltid nära och ljudlig med arter som grönsångare, svarthätta och mindre hackspett. När häggen blommar är dofterna starka och surret från bina kraftigt. Välkomna!

Reservatet har nu utvidgats och vi arbetar i dagsläget med fler leder, rundslingor, fågelholkar, insektshotell, mulmholkar, rastplatser och friluftsanordningar. Denna utvidgning kommer underlätta för vandrare att ta sig mellan östra och västra delarna av naturreservatet då de blir mer sammankopplade med varandra. När den slutgiltiga reservatsgränsen blir fastställd kommer även en ny reservatsskylt och en folder att produceras.

Naturreservatet förvaltas av Motala kommun. Vi undanber cykling på reservatslederna. Det är på många platser en känslig mark i reservatet. Stigarna blir också väldigt lätt leriga och blöta.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat
  • Redaktörens val Redaktörens val
  • Barnäventyr Barnäventyr

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt

Hitta hit

Den västra parkeringen hittas lätt via en sökning på Karshult naturreservat på Google maps.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen