Naturschutzgebiet

Karshult nature reserve

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Vid Borens norra strand nära Motala ligger Karshult naturreservat. En tät och vacker ädellövskog täcker större delen av reservatet med ask, klibbal och ek som de vanligaste trädslagen. Området präglas av djur och växter som trivs i kalkrika och fuktiga miljöer. Som besökare kan man njuta av vackra naturstigar i omfamnande och lummig grönska, eller bege sig ner till vattnet där det finns en anlagd grillplats med bänkar. Fågelsången är alltid nära och ljudlig med arter som grönsångare, svarthätta och mindre hackspett. När häggen blommar är dofterna starka och surret från bina kraftigt. Välkomna!

Reservatet har nu utvidgats och vi arbetar i dagsläget med fler leder, rundslingor, fågelholkar, insektshotell, mulmholkar, rastplatser och friluftsanordningar. Denna utvidgning kommer underlätta för vandrare att ta sig mellan östra och västra delarna av naturreservatet då de blir mer sammankopplade med varandra. När den slutgiltiga reservatsgränsen blir fastställd kommer även en ny reservatsskylt och en folder att produceras.

Naturreservatet förvaltas av Motala kommun. Vi undanber cykling på reservatslederna. Det är på många platser en känslig mark i reservatet. Stigarna blir också väldigt lätt leriga och blöta.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Erholungsgebiet Erholungsgebiet
  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet
  • Wahl der Redaktion Wahl der Redaktion
  • Kinderabenteuer Kinderabenteuer

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
  • Nähe von Nahverkehr Nähe von Nahverkehr
  • Kinderwagen zugänglich Kinderwagen zugänglich

Anleitung

Den västra parkeringen hittas lätt via en sökning på Karshult naturreservat på Google maps.

Kontakt

Adresse

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-Mail-Adresse

Fia Sundin

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen