Naturreservat

Hälla ädellövskog naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet är knappt 22 ha stort och ligger ca 1 km nordväst om Godegård kyrka i Motala kommun. Området är mycket vackert med omväxlande lövskogstyper som bjuder på ymnig vårblomning, porlande källflöden och rik fågelsång i försommartid. Här får besökaren uppleva olika lövskogstyper i sluttningen, från lågvuxen krattekskog, skir björkskog, översilat askkärr till frodvuxen lövskogslund.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Storlek: 21,9 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Motala

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Hälla ädellövskog ligger nära Godegårds idrottsplats

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Fia Sundin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner