Naturreservat

Farsbovikens naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Farbovikens naturreservat ligger längs Roxens norra strand. Här finns en blockrik, sydvänd sluttning rik på ädellöv. På de äldre träden finns en rik moss- och lavflora. Här växer bland annat rariteten blekskaftad nållav, en av Europas mest sällsynta lavar.

En parkering för besökare finns med plats för fyra till fem bilar. Från parkeringen går en gammal otrafikerad grusväg genom reservatet utmed Roxens strand. Grusvägen är en trevlig promenadsträcka på drygt en kilometer. Informationsskyltar om området finns vid vägens början och slut.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000 Yta: 21 hektar Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kör länsväg 1136 förbi Berg och Stjärnorp i 9 kilometer. Parkering finns öster om reservatet. Från Stjärnorp-Grensholmsvägen ta in på Hargbogata och kör ca 600 m. Här finns parkering för ca 4-5 bilar. Grusvägarna är inte upplåtna för allmän motortrafik.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

E-postadress

Naturgruppen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner