Entré

Entré till Staffanstorp från syd

Entré

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Staffanstorps naturreservat pekar vältrampade stigar vägen genom örtrik granskog, fårbetade torrbackar, förbi kärr och spännande sjöar. Den kuperade terrängen och den kalkrika moränen skapar förutsättningar för områdets olika vegetationstyper. Liksom det närbelägna reservatet Sjöbo-Knäppan går Staffanstorps dokumenterade historia tillbaka till medeltid.

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

  • Entré Entré
  • Information Information

Hitta hit

Området är lätt tillgängligt och nås både med bil och cykel. Hållplatser för lokal och regional busstrafik finns på en kilometers avstånd från reservatet. Till området leder två skyltade tillfarter. Den officiella tillfarten till reservatet är norrifrån, från Djurgårdsvägen. Parkering finns vid gården Staffanstorp. Reservatet ligger även på promenadavstånd från Motala tätort.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Fia Sundin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner