Entré

Entré till Hälla ädellövskog

Entré

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet är knappt 22 ha stort och ligger ca 1 km nordväst om Godegård kyrka i Motala kommun. Området är mycket vackert med omväxlande lövskogstyper som bjuder på ymnig vårblomning, porlande källflöden och rik fågelsång i försommartid. Här får besökaren uppleva olika lövskogstyper i sluttningen, från lågvuxen krattekskog, skir björkskog, översilat askkärr till frodvuxen lövskogslund.

Genom reservatet och den vackra ädellövskogen går en reservatsled samt Östgötaleden det finns en rastplats i den sydvästra delen och en grillplats vid entrén vid Godegård.

Vid parkeringen finns en grillplats och ett bänkbord.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Aktiviteter och faciliteter

  • Entré Entré
  • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats
  • Information Information
  • Parkeringsplats Parkeringsplats
  • Rastplats Rastplats

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Fia Sundin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner