Naturreservat

Bromossen naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet är ca 22 ha och ligger 10 kilometer norr om Kristbergs kyrka i Motala kommun. Området ingår i ett kluster av värdefulla skogsområden som karakteriseras av häll- och myrmosaiker med mager barrnaturskog. Naturvärdena är knutna till de senvuxna granarna, de gamla tallarna och den sparsamt förekommande multnande veden av framförallt tall.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Storlek: 22,2 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Vägbeskrivning: Från Borensberg tag länsväg 211 norrut, efter ca 15 km sväng vänster vid Hättorp. Följ denna väg ca 5 km, tag sedan vänster och kör i drygt 3,7 km söderut. Reservatet ligger sedan på vänster sida om vägen (öster om vägen).

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen