Naturreservat

Brokinds naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Brokinds naturreservat möts du av vackra ekhagar och värdefulla lövskogar. Många av ekarna är imponerande grova, speciellt i Skolhagen vid Brokinds skola. Från hagen kan du se Brokinds slott på andra sidan Stångån och Kinda kanal. I reservatets fyra delområden finns ett rikt fågel- och insektsliv och många hävdgynnade växtarter.

Reservatet kan vara lite krävande att besöka eftersom det saknar anordningar som rastplatser och markerad vandringsled.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skydd: Naturreservat, Natura 2000 Yta: 68 hektar Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kör riksväg 23/34 mot Kisa. Naturreservatet ligger vid Brokind. Den norra entrén hittar du vid avfarten till Brokind. Den västra entrén kommer du till om du fortsätter 250 meter söderut på riksväg 23/34, svänger höger mot Brokinds herrgård och sedan kör 400 meter mot skolan. Den södra entrén hittar du om du fortsätter två kilometer söderut på riksväg 23/34 efter avtaget mot Brokinds herrgård.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

E-postadress

Naturgruppen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner