Vårvandring vid Hjälmarens strand

Nästa tillfälle

Bilder

  • Foto: Torbjörn Arvidson

Naturvandring från Katrinelund mot Göksholm, ca 8 km. Vi tittar efter sjöfåglar och strandblommor och samlar upp skräp efter Hjälmarstranden. Glöm inte matsäck.

Tid: 9-ca 13. Samling kl 9 vid Katrinelund. Arr: Östernärkes naturvårdsförening, Hopajola, Örebro kommun.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

servicecenter@orebro.se

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Öppna detta i appen