Naturreservat

Nygårdsvulkanens kalkbarrskog, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I naturreservatet Nygårdsvulkanen växer frodiga lundväxter som vårärt och trolldruva, arter som är sällsynta i barrskog. Att de växer just i dessa skogar beror på den kalkrika berggrunden som bildades under en turbulent tid i jordens historia då det fanns aktiva vulkaner i trakten.

Ovanlig naturtyp

Barrskog på kalkhaltig mark, kalkbarrskog, är en ovanlig naturtyp. Särskilt svampfloran i kalkbarrskogar brukar vara speciell, med inslag av många sällsynta arter. Reservatets svampflora är dåligt känd, däremot finns flera örter som gynnas av kalk, däribland blåsippa, vårärt och trolldruva. Även hassel är kalkgynnad och finns i reservatet.

Sällsynta mossor

Skogen i reservatet är som helhet lite över 100 år gammal, men många tallar är betydligt äldre. De grova tallarna lockar spillkråkor till bobygge och på stammarna växer den ovanliga talltickan. Bitvis finns också gott om död ved. På multnande lågor av gran växer de sällsynta mossorna vedtrappmossa och grön sköldmossa. Direkt på klippblock kan man hitta grov baronmossa och trubbfjädermossa – två sydliga arter som gynnas av den speciella berggrunden.

Vulkaner på havsbotten

Den kalkrika berggrunden bildades för omkring 1900 miljoner år sedan. På den tiden låg det som skulle bli Närke och Bergslagen på havets botten och den vulkaniska aktiviteten var intensiv. Het magma trängde upp ur jordskorpan och varma vattenströmmar förde med sig mineraler. Det var vid den här tiden som Bergslagens järnmalmer bildades. Omkring 50 miljoner år senare avtog den vulkaniska aktiviteten. Magman stelnade och pressades ihop till berg. Nygårdsvulkanen är rester av en stelnad vulkan från den här tiden.

Avstängd stig

På grund av mängden nedfallna träd samt döda träd som riskerar att falla är stigarna i reservatet avstängda tillsvidare. Om du ändå gör ett besök, tänk på att risken för fallande träd är extra stor vid kraftig blåst.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Hallsberg

Bildat år: 2007

Areal: 55 hektar

Markägare: Staten samt enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet Nygårdsvulkanens kalkbarrskog ligger cirka 5 kilometer sydväst om Vretstorp. Nås från Örebro och Laxå via E20, sväng av mot Vretstorp. Följ Askersundsvägen genom Vretstorp och efter lite drygt 2 km, sväng höger mot Fagerlid/ Höghult, parkering efter 300 m. Därefter 2 km promenad fram till reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld

Kontakt

E-postadress

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner