Naturreservat

Kärnskogsmossens naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Kärnskogsmossens naturreservat är beläget i Östergötlands och Motala kommuns norra del och gränsar i norr mot Örebro län. Den flacka skogsbygden i vilken reservatet ligger kallas Tyleskogen. Myrmarkerna i reservatet är till övervägande delen öppna eller glest skogbevuxna med tall eller glasbjörk. Området är en av södra Sveriges största myrmarker.

Vid Kärnskogsmossen finns det handikapp-parkering, tillgänglighetsanpassad toalett, och en rullstolsanpassad spång som går ute på myren.

I reservatet finns två rundslingor. Den norra rundan är 2,8 km och den södra slingan är 2,4 km. Från dessa går även en 7 kilometer lång anslutningsled till Skönnarboleden.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat
 • Redaktörens val Redaktörens val

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Storlek: 941 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Vägbeskrivning: Från Tjällmo följ väg 211 ca 9 km norrut, till avtagsväg mot Mickelsbo, följ skyltning mot naturreservat.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Kärnskogsmossens naturreservat:

 • Tillträdesförbud råder året runt inom ett särskilt område som denna karta visar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Undantag är på vandringsleder där du alltid får vistas.
 • Du får inte framföra motordrivet fordon. Undantag på befintlig väg.
 • Du får inte landa med luftfarkost eller framföra skoter, vattenskoter eller utöva vattenskidåkning.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får plocka bär och matsvamp men du får inte plocka annan svamp, mossor, växter eller lavar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara elda på anordnad eldplats. Då området tidigare varit militärt övningsområde kan det fortfarande finnas blindgångare/granater kvar i terrängen. Det är därför inte säkert att göra upp eld på andra platser än på de iordninggjorda eldstäderna.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Kärnskogsmossens naturreservat från 2009.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen