Naturreservat

Båsebergsskogen naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Området ligger ca 5 km nordväst om Godegårds kyrka i Motala kommun. De högsta delarna når ca 195 meter över havet. Här finns en kuperad barrblandskog av blåbärstyp med inslag av sumpskogspartier. Inslaget av riktigt gamla, ofta senvuxna tallar och granar är stort och det förekommer också rikligt med död ved i form av gran- och tallågor, torrgranar och torrakor.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Storlek: 31,7 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Vägbeskrivning: Sväng av vid Hälla i Godegård mot Båseberg. Vid Båseberg-Stortorpet ta höger mot Svenshult-Hulutorp. Följ skyltningen Naturreservat. Naturreservatet ligger på vänster sida vid Svenshult.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Fia Sundin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner