Storkrokberget

Storkrokberget är med sina 307 meter över havet Luleå kommuns högsta berg som med sin karaktäristiska siluett syns vida omkring i Vitådalen. Här finns en naturbarrskog och i sluttningen där det är näringsrikt växer vackra jätteaspar.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Reservatet ligger cirka 2 mil nordost om Gunnarsbyn. Vägen mellan Långsel och Tallberg går längs med östra sidan av reservatet. Det finns även en skogsbilväg som leder till sydöstra delen av området, den vägens skick är okänt och kan vara dåligt.