Sakritjärnberget

Sakritjärnbergets högsta punkt sträcker sig cirka 135 meter över havet. På bergets sydvästsluttning växer en lövrik granskog med gott om grova aspar. På berget i reservatets norra del finns en kulturlämning i form av ett kvartsbrott. Området är 0,7 kvadratkilometer stort och skoter är endast tillåtet att köra på anvisad led.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger i Luleå kommun, cirka 25 kilometer väster om Luleå och 11 kilometer nordväst om Alvik. En skogsbilväg (skyltad "Dalvägen") norrut från väg 94 passerar i närheten av reservatet men ingen väg eller stig går ända fram. Lämpligt kan vara att parkera bilen vid informationsskylten strax söder om reservatet.