Naturreservat

Sakritjärnberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Sakritjärnbergets högsta punkt sträcker sig cirka 135 meter över havet. På bergets sydvästsluttning växer en lövrik granskog med gott om grova aspar. På berget i reservatets norra del finns en kulturlämning i form av ett kvartsbrott. Området är 0,7 kvadratkilometer stort och skoter är endast tillåtet att köra på anvisad led.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2005

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Naturreservatet ligger i Luleå kommun, cirka 25 kilometer väster om Luleå och 11 kilometer nordväst om Alvik. En skogsbilväg (skyltad "Dalvägen") norrut från väg 94 passerar i närheten av reservatet men ingen väg eller stig går ända fram. Lämpligt kan vara att parkera bilen vid informationsskylten strax söder om reservatet.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer väster om Luleå och 11 kilometer nordväst om byn Alvik. En skogsbilväg norrut från väg 94 passerar väster om reservatet, men ingen väg eller stig går ända fram. En informationsskylt finns vid skogsbilvägen, sydväst om reservatsgränsen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta

  • vandra

  • göra upp eld på anvisad plats. Kom ihåg att ta med egen ved!

  • plocka bär och matsvamp

  • köra snöskoter längs markerad led och väl snötäckt mark

  • jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner