Om Svenska Turistföreningen

Bilder

  • Foto: STF

Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell medlemsorganisation med drygt 240 000 medlemmar. Organisationens syfte är att främja turism i Sverige och få fler människor att upptäcka landet. Inom verksamheten finns drygt 250 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från norr till söder.

STFs verksamhet finansieras i huvudsak av det som genereras av driften av boendeanläggningar samt av medlemsavgifter. Koncernen STF består av moderföreningen STF och det helägda dotterbolaget STF AB.

STF bildades 1885 och redan då var syftet att få fler att upptäcka Sverige. Ett av föreningens första uppdrag var att göra de svenska fjällen tillgängliga för besökare. 1887 märktes de första vandringslederna ut och 1899 började planeringen för Kungsleden mellan Abisko och Kvikkjokk. STF byggde den första fjällstugan 1888. Det var en hydda vid Varvekälven på leden mellan Kvikkjokk och Sulitelma. Sedan dess har ett nät av fjällanläggningar utvecklats som finns utspritt längs med lederna över stora delar av fjällkedjan.

Kungsleden mellan Abisko och Ammarnäs är den längsta och mest kända vandringsleden i Sverige. Den är drygt 400 kilometer lång och skapades av STF i början av 1900-talet. Längs leden finns ett system av fjällstationer, vandrarhem och fjällstationer som förenklar fjällvistelsen. Idag har STF 16 fjällstugor längs Kungsleden. Stugorna ligger på lämpliga dagsetapper på cirka 10 till 20 kilometer. Mellan Kvikkjokk och Ammarnäs finns det inga STF-stugor, men det erbjuds annat boende i viss utsträckning.

STF skapade de första lederna till fjälls, men numera är det länsstyrelsen som ansvarar för lederna. Länsstyrelsen förvaltar anläggningar som broar och vindskydd samt markerar ut vinter- och sommarleder i det statliga ledsystemet.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Norrbottens Naturkarta

Norrbottens Naturkarta

Öppna detta i appen