Naturreservat

Vittakero

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vittakero naturreservat ligger på en höjdrygg med tre uppstickande bergstoppar. Den högsta toppen når cirka 300 meter över havet. På bergen finns värdefulla gamla barrskogar med gott om lövträd som vuxit upp efter forna skogsbränder. Området är 3,2 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2011

Storlek: 3,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Reservatet ligger 14 kilometer nordväst om Övertorneå. Kör västerut från Övertorneå på väg 391. Efter 12 kilometer, vid Puostijärvi, svänger du av norrut på en skogsbilväg. Efter cirka 3 kilometer ligger reservatet på vänster sida.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 14 kilometer nordväst om Övertorneå kommun. Kör västerut från Övertorneå på väg 391 och efter cirka 1,2 mil, vid Puostijärvi, sväng av norrut in på en skogsbilväg. Efter cirka 3 kilometer ligger reservatet på vänster sida.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta • vandra • köra snöskoter på väl snötäckt mark • göra upp en mindre eld • plocka bär och matsvamp • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner