Vandring

Vandringsstig Vargön

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 9.4 km

Åtgärder

Beskrivning

Upplev den fantastiska skärgården och vandra bland havsstränder, myrar, granurskog och tallskog med gammeltallar. Här finns också gamla flygsanddyner, nu bevuxna med skog. För den intresserade finns sällsynta trädsvampar att upptäcka på döda och döende träd, och ett rikt fågelliv. Från Koskäret med fin badstrand går vandringsstigar till Höjersudden, Laxskäret och Per-Stålviken i öster. På Koskäret finns värmestuga, brygga, badstrand, eldstäder och bastu.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Fakta

Naturreservatet täcker delar av Vargön som ligger i Piteå skärgård. Skogarna skiftar mellan strandnära granurskogar och magrare gammeltallskogar högre upp på ön. Det finns även en stor variation av olika strandmiljöer och våtmarker. Skogarna i reservatet är fulla av intressanta arter. Bland dessa märks arter som ostticka, lappticka, rynkskinn, rosenticka och harticka. Mer ovanliga fynd är arter som blackticka, gräddticka, sprickporing och kornig nållav. Flera fågelarter har setts häcka i området, bland annat rovfåglarna fiskgjuse, duvhök och hökuggla.

Koskäret, avsattes redan 1977 som naturvårdsområde för att alla skulle kunna komma dit och njuta av naturen. De öppna sandfälten med sina kortvuxna, spärrgreniga tallar är ett naturskönt inslag i reservatet som lockar till besök. Området är ett omtyckt utflyktsmål.

Här finns en brygga, raststuga och två uthyrningsstugor. Vid Laxskäret kan man se hur en fiskestuga av äldre snitt ser ut, både in- och utvändigt. "Laxskärsstugan" är öppen för alla vilket även skogsvårdsstyrelsens stuga på Koskäret är.

När isen är tillräckligt tjock (minst 30 cm) markeras skoterleder från Svartnäsudden (Bredänget) och ut till Mellerstön, ca 6 km och därifrån ut till Vargön, ca 2 km. Dessutom finns också två leder på respektive ö.

Underlag

Från bryggan löper spångar som är anpassade för rullstol fram till grillplats och värmestuga. Stigarna är smala naturstigar.

Hitta hit

Reservatet täcker delar av Vargön som ligger i Piteå skärgård, cirka 10 kilometer öster om centrala Piteå. Det behövs båt för att ta sig till ön. Båt kan till exempel angöras vid Koskäret eller i Per-Stålviken.

Föreskrifter

Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter efter skoterled på väl snötäckt mark. Stugägare får även köra närmaste väg från strand till egen stuga.
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Piteå kommun

kommun@pitea.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen