Vandring

Silvervägen/Guoledisjávrre-Guijaure-Vuoggatjålme

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 52.0 km

Åtgärder

Beskrivning

En del beskriver den här vandringen som ett ”mini-Padjelanta”, andra som en unik tur i de svenska fjällen där du knappt möter någon annan vandrare.

Silvervägen–Lomtjärn, 17 km

Starten sker vid sjön Guoledisjávrre där det finns en stor bilparkering med en kraftfull bäck, vindskydd och utedass. Vandringen börjar direkt på kalfjället och stiger svagt uppför i 2,5 kilometer. Vid högsta punkten av höjden Själbmá finns ett historiskt gruvområde 200 meter från stigen. Efter cirka 6 kilometer, vid sluttningen av Njallavárddo, finns en korsning där leden viker av söderut. Vandringen är lätt förbi små sjöar och vattendrag.

Efter 1,5 kilometer kommer du till sjön Alep Njallajávvre. Marken blir stenigare och vid sjöns södra del möter fjällbjörkskog. Här finns många fornlämningar. Efter sjön drar leden iväg ovanför trädgränsen i svagt stigande terräng. Du följer längs bäcken Gráttasjåhkå. Vill du tälta finns det fina platser här. Längre fram passeras bäcken via ett vad som är utmärkt på kartan. Markeringen av leden är otydlig en bit före och efter vadet.

Efter 3 kilometer når du Lomtjärnsstugan som ligger cirka 200 meter från stigen. I området växer mycket vide och det kan vara svårt hitta leden. I stugan finns det ett öppet rum för raster. Där finns kamin, gasolkök och tillgång till dass. Det finns även två rum för övernattning som är låsta och måste förbokas. Du bokar och hyr nyckel genom stugbyn Vuoggatjålme.

Lomtjärn–Guijaure, 15 km

Efter stugan är det en del besvär med hög växtlighet och sankmark. På den vänstra sidan reser sig fjället Gujjávrtjårro 1 306 m ö.h. och på andra sidan vattnet fjället Vávlátjårro 1 386 m ö.h. Det finns en del spänger efter sträckan, men räkna med att leden bjuder på en del blöta partier, vide och stenig terräng. När du lyfter blicken ser du en fantastisk dalgång mellan två dramatiska fjällsidor.

När den 9 kilometer långa sjön rundas av ser du Guijaurestugan. Övernattningsrummen i stugan måste förbokas. Du bokar och hyr nyckel genom stugbyn Vuoggatjålme. Ett rum är öppet för dagbesökare. Här finns gasolkök, enklare köksutrustning och kamin. Det är även en fin plats att tälta på. Guijaure är en historisk mötesplats för renskötare, jägare, fiskare samt i samband med transporterna till gruvan i Nasafjäll som startade 1635.

Guijaure–Silvervägen, 20 km

Nu väntar delvis tät och svårgenomtränglig björk- och videskog samt spångade våtmarker. Missa inte Kung Karls spira och andra vilda blommor som ackompanjerar stegen. Stigen går på den nordöstra sidan av sjön Stuorsavvun vars vatten smalnar av och bildar Ruonekjåhkå. Man hör vattenbruset nästan under hela vandringen ned till sjön Sädvvájávrre. Vattenfallet vid Ruonekjåhkås utlopp i Sädvvájávrre är imponerande. Dock är det stympat till följd av vattenregleringar.

Vid vattenfallet viker du av nordost och följer strandlinjen cirka 6 kilometer till Silvervägen. Från denna avslutande punkt kan du gå 1 kilometer efter Silvervägen söderut till Camp Polcirkeln där det finns butik. Längs en väg norrut är det sedan 3 kilometer till stugbyn Vuoggatjålme.

Tid: Totalt 2–3 dagar

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Fakta

Underlag

Varierat underlag. Varierande från lättvandrad fjällhed och kala berghällar till blöta partier och tät videvegetation. Leden är inte alltid synlig. Upprustning av leden beräknas ske 2022–2024.

Kommunikationer

Naturrastplats Guoledisjávrre ligger vid väg 95, Silvervägen, 30 kilometer nordväst om Vuoggatjålme. Det går buss från Arjeplog till Sandviken (hållplats väg 95) vid Sandvikens fjällgård. Från busshållplatsen till startpunkten vid rastplatsen i Guoledisjávrre är det cirka 17 kilometer. Det finns även en busshållplats i Polcirkeln (hållplats vid väg 95, Silvervägen). Hållplatsen ligger 8 kilometer söder om Vuoggatjålme.

Eftersom starten i Guoledisjávrre och målet i Vuoggatjålme ligger cirka 30 km från varandra, krävs det två bilar eller skjuts mellan start och mål. Alternativt kan man göra vandringen som en rundtur genom att följa den markerade leden vidare från Vuoggatjålme och genom Sieldutvágge tillbaka till Guoledisparkeringen. Vandringen blir då cirka 90 kilometer.

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Arjeplog Taxi, +46 (0)960-303 50, bokning@arjeplogtaxi.se
Arjeplog Laplands webbplats

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen