Vandring

Stáddájåhkå-Mavas, Nordkalottleden

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 54.0 km

Åtgärder

Beskrivning

Stáddájåhkå-Pieskehaure, 29 km

Etappen är lång och det kan därför vara lämpligt att dela upp vandringen på två dagar. Tält krävs eftersom det saknas övernattningsstugor.

Ungefär 1 km från stugan delar sig Nordkalottleden. Du följer leden söderut mot Pieskehaurestugan. En lång, ansträngande backe leder upp mot dalgången Gájlavágge. Stigen är bitvis otydlig och löper över rished, gräshed och med ökande höjd stenig mark. Dalen är som smalast vid fjället Jålle och vidgas sedan åt söder. Det kan ligga kvar snö länge här. Vid toppen av Hádditvárre börjar en mjuk nerförsbacke mot dalen. I dalen vadas jokken Hádditjåhkå. Det är ett långt vad som kan vara svårt. Du har nu vandrat halvvägs till Pieskehaure, och platsen passar att slå läger på. Efter vadet väntar småkuperad terräng över rished. Jokken Gállojåhkå korsas genom ett vanligen enkelt vad, och Várvvekjåhkå via en hängbro. Ytterligare några mindre broar passeras. Resten av vandringen går över fina rishedar och förbi ett antal småsjöar. Du har vackra vyer mot fjällen Tsähkkok, Labbá och Sulitelma. Så småningom börjar leder en nerförsbacke ner mot den turkosgröna sjön Pieskehaure. Ungefär 1 kilometer innan stugan delar sig leden. Strax innan stugan korsas Várvvekjåhkå över en hängbro.

Det finns flera bra lägerplatser längs leden, till exempel på hedarna vid Hádditjåhkå.

Tid: 2 dagar (8-12 timmar)

Pieskehaure-Mavas, 25 km

Från stugorna följer du Nordkalottleden norrut. Leden delar sig och du tar av åt väster för att strax passera hängbroarna över Lájrrojåhkå och Labbájåhkå. Stigen fortsätter längs fjället Lájrros sluttning ovanför sjön Pieskehaure. Leden passerar en bro där en stig viker av mot norska gränsen. Vandringen mot Mavás fortsätter på skrå ovanför sjön, och passerar sedan över Vássjájåhkås vattenfall via en hängbro. Efter det följer stigen fjället Suollunåjves östsida och lämnar så småningom Pieskehaure. Det bär utför mot ett parti med björkskog och några broar över Suollunåjvåjåhkå. Vid ett krön efter sjön Áhkárisitkkájávratj ser du Mávasjávrre första gången. Stigen fortsätter nerför sluttningen i parkliknande skog. Sjön Bierre passeras och sedan återstår vandring genom frodig skog med höga örter ner till Mavas.

Observera att båttrafiken över sjön Mávasjávrre, som tidigare sköttes av Mavas stugby, inte körs 2022. För närvarande har Länsstyrelsen ingen information om anordnad båttransport över sjön. Det finns inte heller några rodbbåtar eller ställen att vada. Du som vill ta dig över sjön hänvisas till att söka båttransport egen hand i Mavas.

Tid: 8-10 timmar

Ledens norra del fram till Pieskehaure förvaltas av Laponiatjuottjudus.

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Underlag

Stáddájåhkå-Pieskehaure: Varierande underlag. Ris- och gräshed, på högre höjd stenig mark.

Pieskehaure-Mavas: Varierande underlag. I slutet av vandringen frodig undervegetation i form av höga örter som nordisk stormhatt och daldockor.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner