Vandring

Katterjåkk-Unna Allakas

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 33.0 km

Åtgärder

Beskrivning

Vandringen bör delas upp på två dagar och kräver tält. Det finns två raststugor för nödsituationer längs leden, men inga övernattningsstugor. Ett antal vad längs sträckan kan vara svåra vid högt vattenstånd.

Katterjåkk-Stuor Kärpel, 13 km
Leden går genom en tunnel under järnvägen och vidare uppför en grusväg som följer vattendraget Gátterjohka på väster sida. Vid Katterjaurestugan passeras jokken via en hängbro. Stigen löper vidare över ängsmarker längs med sjön Gátterjávri. Söder om sjön delar sommar- och vinterled på sig. Skiljet är inte tydligt markerat, så var noga med att finna sommarleden som viker av åt sydväst uppför en rejäl motbacke. Den kryssmarkerade vinterleden går i brant och rasbenägen terräng ovanför jokken. Det har skett olyckor i området vid vandring. Efter uppförsbacken letar sig sommarleden ner till jokken och går ungefär 1 km på norsk sida. Innan raststugan finns ett vad över jokken från sjön Dossagemjávri. Vadet kan vara svårt vid kraftigt regn. Det är enklast att ta sig över nära sammanflödet med jokken i Dossagemvággi.

Det finns tältplatser på gräsmarkerna på södra sidan av sjön Gátterjávri och nära vattnet i dalen Dossagemvággi.

Tid: 4–5 timmar

Stuor Kärpel–Unna Allakas, 20 km
Leden slingrar sig genom Dossagemvággi uppför kuperad häll- och blockmark. Där det är som stenigast finns det spänger som underlättar vandringen. Vid sjön Válffojávrrit finns ett vad som kan vara svårt vid högt vattenstånd. Det finns två alternativ utmärkta på kartan. Det övre vadet brukar vara lättast. Efter raststugan Valfojåkka lämnar leden den steniga marken och det bär det rejält nerför till sjön Skáŋgalanjávri med omgivande ängsmarker. Det finns en stig runt sjön för den som vill besöka lämningarna av koppargruvan Sjangeli. Efter sjön väntar en lång, brant nedstigning till Kamajåkkas dalgång. I slutet av nedstigningen vadas bäcken Ruovssokjohka och sedan återstår 1,5 km lätt vandring till stugorna.

Tid: 5–6 timmar

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Underlag

Varierande underlag. I början grusväg och lättvandrad hedmark, efter sjön Gátterjávri storblockig terräng och hällmark. Från raststugan Valfojåkka består underlaget av hedmark.

Kommunikationer

Katterjåkk ligger cirka 13 mil från Kiruna. Det går både bilväg (E10) och järnväg hit. Från järnvägshållplatsen är det gångavstånd till ledstarten vid järnvägstunneln.

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Vy Tågs webbplats
SJ:s webbplats
Kiruna Lappland webbplats

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner