Nationalpark

Sarek nationalpark

Nationalpark

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar.

Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De mjukt U-formade dalgångarna är utmejslade av istidernas framglidande ismassor. I dalsänkorna är det en blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Här trivs älgar och renar. Ovanför reser sig karga, isiga toppar. Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna. Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Aktiviteter och faciliteter

  • Nationalpark Nationalpark

Kommunikationer

För att ta sig till Sarek söderifrån är Kvikkjokksområdet den bästa utgångspunkten. Till Kvikkjokk går det bussar från Jokkmokk. Den snabbaste vägen in i Sarek är att ta sig till Aktse och där påbörja fjällvandringen. Ska man ta sig Sarek norrifrån finns det kommunikationer både från Gällivare och Jokkmokk. Till Gällivare tågstation går det flera tåg om dagen. Busstationen ligger i anslutning till tåget. Från Jokkmokk kan man ta buss via Porjus för vidare resa längs Vägen västerut.

Länstrafiken Norrbottens webbplats
Gällivare Turistcenters webbplats
Destination Jokkmokks webbplats

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner