Naturreservat

Rappomyran

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Rappomyran är en långsträckt myr längs Pulisbäcken. Den är en relativt orörd, sammanhängande myr med varierande naturtyper. Många arter av starr, säv och ull växer på en bädd av olika mossor. Här finns också den insektsfångande växten dvärgbläddra. I bäcken finns bäver och på myren häckar sångsvanar, tranor och sädgäss tillsammans med många olika vadare. Några lappländska rariteter är varfågel, enkelbeckasin, myrsnäppa och videsparv. Området är 30 kvadratkilometer stort.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Boden/Jokkmokk

Bildat år: 2003

Storlek: 30,3 kvadratkilometer, varav 60 procent är myrmark

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Kommunikationer

Reservatet ligger i Bodens och Jokkmokks kommun, söder om Murjek. Det nås via skogsbilvägar, antingen söderifrån om du svänger norrut cirka 1,5 kilometer väster om Lakaträsk eller norrifrån via skogsbilväg söderut från Kirtik.

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Murjek och nås via skogsbilvägar, antingen söderifrån om du svänger norrut cirka 1,5 kilometer väster om Lakaträsk eller norrifrån via skogsbilväg söderut från Kirtik.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen