Naturreservat

Luvos

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här finns en värdefull gammelskog som på många håll liknar en riktig urskog, även om enstaka träd har huggits och plockats ut av människor förr i tiden. I Luvos trivs gammelskogens fåglar som lavskrika och tretåig hackspett. Området är 2,7 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2016

Storlek: 2,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga iordningställda stigar eller rastplatser finns tillgängliga i reservatet.

Kommunikationer

Naturreservatet ligger 40 kilometer väster om Jokkmokk. Lämpligaste vägen till reservatet är från allmän väg 747 mellan Jokkmokk och Luvos. Sväng västerut mot Berghem, Puornaluokta samt Olstorp.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 40 kilometer väster om Jokkmokk. Lämpligaste vägen till reservatet är från allmän väg 747 mellan Jokkmokk och Luvos. Sväng västerut mot Berghem, Puornaluokta samt Olstorp. Det norra området börjar vid korsningen direkt efter bron över pärlälven. Det södra området nås genom att ta vägen söderut i korsningen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner