Naturreservat

Korptjärnbergen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På Korptjärnbergets natursköna bergstoppar med gles gammal tallskog finns gott om fina fikaplatser med utsikt över omgivande landskap. Skogen på bergen har härjats av skogsbränder många gånger. Här finns levande tallar som bär spår av tre bränder – riktiga kämpar! Området är 0,8 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2018

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Reservatet nås bäst via skogsbilväg från Unbyn. Skogsbilvägen slutar en bit öster om reservatet. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats men det går bra att parkera bilen på en vändplan i slutet av vägen.

Hitta hit

Reservatet nås bäst via skogsbilväg från Unbyn som slutar öster om reservatet. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats men det går bra att parkera bilen på en vändplan i slutet av vägen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta

  • vandra

  • plocka bär och matsvamp

  • göra upp eld men inte genom att anlägga en stenring

  • köra snöskoter på väl snötäckt mark

  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner