Naturreservat

Gammelstadsviken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Fågelmorgon. Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)

Beskrivning

Gammelstadsviken är en av länets absolut finaste platser att titta på fåglar, särskilt på våren. Området är tillgänglighetsanpassat med leder, eldplatser, fågeltorn, dass och information. Ta med kikaren och matsäcken och upptäck en av Luleås pärlor! Hela området är 4,4 kvadratkilometer stort och skoter får endast köras på den anlagda skoterleden. Båt, kanot eller annan flytfarkost får inte framföras i Gammelstadsviken och under tiden 1 maj till 31 juli är det dessutom landstigningsförbud på ön Notviksgrönnan. Under 1 mars till 31 augusti är det förbjudet att ha hund, katt eller annat husdjur löst i naturreservatet. Alla regler finns sammanfattade på Länsstyrelsens webbplats och i reservatsbeslutet där.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
 • Nära toalett Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1973, reviderad 2016

Storlek: 4,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000 och den internationella våtmarkskonventionen Ramsar.

För närvarande saknas en bevarandeplan för Gammelstadsviken. Mycket av det som kommer att ingå i den kommande bevarandeplanen finns dock med i dokumentet Beslut med skötselplan nedan. När en beslutat bevarandeplan finns kommer vi att länka till det från den här sidan.

Parkering

Parkeringsplatser finns där lederna in i naturreservatet börjar.

Kommunikationer

Reservatet ligger cirka 4 kilometer norr om centrala Luleå. En tillgänglighetsanpassad led börjar vid en parkeringsplats intill Haparandavägen. Från busshållplatsen Vänortsvägen på Porsön går en ny led in i reservatet. Norrifrån nås fågeltornet via en stig från friluftsmuséet Hägnan. Ytterligare en vandringsled startar vid Notvikens hållplats, intill gång- och cykelvägen.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 4 kilometer norr om centrala Luleå. En led börjar vid en parkeringsplats intill gamla Haparandavägen. Koordinater parkeringsplats X=826760.86. Y=7297782.362. (SWEREF99 TM 7297782.362, 826760.86). Från busshållplatsen Vänortsvägen på Porsön går en ny, tillgänglighetsanpassad led in i reservatet. Norrifrån nås fågeltornet genom en cirka fyra kilometer lång stig med början vid friluftsmuseet Hägnan i Gammelstads kyrkby. Ytterligare en vandringsled startar söder om reservatet vid Notvikens hållplats, intill gång- och cykelvägen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • vandra
 • cykla och rida på leder
 • köra snöskoter längs skoterled på väl snötäckt mark
 • elda på iordningsställda platser
 • plocka bär och svamp

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Norrbottens Naturkarta

Norrbottens Naturkarta

Öppna detta i appen