Naturreservat

Enstakaberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Det här skogsreservatet består av Enstakabergets branta nordvästsluttning. Den sträcker sig ned från sjön Västertjärnen mellan de två mindre höjderna Västra och Östra Tallberget. Den orörda naturskogen bjuder på sällsynta organismer som rosenticka och lunglav. Området är 1 kvadratkilometer stort.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2010, utökning 2017

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Reservatet ligger sydväst om Vidsel och nås via skogsbilvägar från Vidsel eller vägen väster om Vistträsk.

Hitta hit

Längs väg 374, i Vidsel, sväng av söderut mot Manjärv. Sväng sedan av västerut mot Åkerdal och Sörstrand, följ vägen cirka 8,5 kilometer och sväng sedan söderut. Följ den mindre vägen 1,5 kilometer och ta sedan av österut. Efter cirka 150 meter ligger reservatet angränsande till vägen. Från söder, längs riksväg 94, 10 kilometer väster om Vistheden sväng norrut. Efter 8 kilometer ta av österut och följ skogsvägen ytterligare cirka 4,5 kilometer. Mellan Långträsket och Abborrtjärnen sväng österut, kör 2 kilometer och sväng sedan österut igen. Efter cirka 5,5 kilometer ligger reservatet angränsande till vägen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen